امکانات

مجموعه بسیار کاملی از اجزای سازمان یافته و امکاناتی که به لحاظ فنی در سطوح پیشرفته ای قرار دارند، بهره وری آشپزخانه جدیدتان را با همان کیفیت بالای اجزا که از پدینی انتظار می رود، افزایش می دهد. چوب، استیل ضد زنگ، آلومینیوم، شیشه، قطعات کرومی این اطمینان را می دهند که هر چیزی جای به خصوصی دارد که به راحتی قابل دسترس و قابل رؤیت می باشد.


امکانات یونیت های بلند


امکانات یونیت های زمینی